همایش و نمایشگاه

9 / 10
از 14 کاربر

شرکت راد کیمیاگران همواره با افتخار خود را در کنار اساتید و محققین محترم  کشور عزیزمان می داند تا شاید بتواند به عنوان عضوی کوچک از جامعه آزمایشگاهی ایران نیاز های این قشر گران قدر را بر طرف سازد. این شرکت به عنوان حامی مالی و معنوی همواره حضور فعال خود را به اثبات رسانده است که در زیر به برخی از این حمایت ها اشاره شده است : 

 

 بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی ایران (آبان 1402)

دانشگاه قم

دانشگاه قم

 بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران (شهریور 1402)

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی - تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی تهران (آبان 1401)

بیست ویکمین سمینار شیمی معدنی ایران (شهریور 1398)

دانشگاه اراک

 

بیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران (مرداد 1398)

دانشگاه ارومیه

سومین سمينار شیمی کاربردی ایران (شهریور 1397)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 دانشگاه بوعلی سینا همدان
شانزدهمین کنگره کشوری و یازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - اردیبهشت 1397 نمایشگاه ارتقاء کنترل کیفیت
اولین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی - تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی تهران (بهمن 1396)  نمایشگاه موادشیمیائی و تجهیزات آزمایشگاهی
چهاردهیمن نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان (آذر1396)  نمایشگاه صنایع غذایی
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات و آب و فاضلاب (آبان 1396)  نمایشگاه آب و فاضلاب
دهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران (اردیبهشت 1396)  
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تبریز (شهریور1395)  نمایشگاه تجهیزات پزشکی
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اصفهان (اردیبهشت 1395)  تجهیزات آزمایشگاهی

نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران (اردیبهشت 1395)

 ارتقا کیفیت

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران (شهریور 1394)

دانشگاه کردستان

 دانشگاه کردستان

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران (اسفند 1393)

دانشگاه شهید چمران اهواز

  دانشگاه شهید چمران اهواز

شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران (شهریور 1393)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران (اسفند 1392)

دانشگاه ایلام

 دانشگاه ایلام

شانزدهمین کنگره شیمی ایران (شهریور 1392)

دانشگاه یزد

 دانشگاه یزد

بيستمين سمينار شیمی آلی ایران (تير 1392)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

پانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران (شهریور 1390)

دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 

دوازدهمين همايش شیمی معدني ایران (شهريور 1389)

دانشگاه گيلان

 دانشگاه گيلان

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران (مرداد 1388)

دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 

پانزدهمین سمينار شیمی آلی ایران (شهریور 1387)

دانشگاه رازی کرمانشاه

 دانشگاه رازی کرمانشاه

نهمين همايش شیمی معدنی ایران (اسفند 1385)

دانشگاه سمنان

 دانشگاه سمنان

سیزدهمين سمينار شیمی آلی ایران (شهریور 1385)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نظر شما چیست ؟