کیت اندازه گیری چگالی

 کیت اندازه گیری چگالی اکسیس لهستان

 

مجموعه ای از ابزارهای مکانیکی برای تعیین دانسیته مایعات و جامدات که توانایی اندازه گیری جرم جسم در هوا و غوطه ور در مایع را دارد.

توزین و تعیین دانسیته به وسیله ترازوهایی انجام می گیرد که با عملکرد خاص هیدرو که محاسبات ریاضی را انجام میدهد مجهز شده باشد.

قابلیت استفاده در ترازوهای یکدهزارم مدل های ALN - ATN و ACN در داخل محفظه بلند

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نظر شما چیست ؟