سمینارها و همایش های انجمن شیمی

10 / 10
از 5 کاربر
« بازگشت به لیست اخبار | شنبه 16 تير 1397 در ساعت 15 : 7 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

سمینارها و همایش های انجمن شیمی ایران

 

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۸-۲۶تیر۹۷

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین عشقی

دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴-۳شهریور۹۷

دانشگاه علم و صنعت

دکتر فرانک منطقی

پنجمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران

۴-۵شهریور۹۷

دانشگاه تبریز

دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۷-۶شهریور۹۷

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر جواد صاین

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۱۱-10شهریور۹۷

دانشگاه زنجان

دکتر علی رمضانی

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۱۴-۱۲شهریور۹۷

دانشگاه تبریز

دکتر عبدالحسین ناصری

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۱۷-۱۵شهریور۹۷

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۲۳-۲۱اسفند۹۷

دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر حمید بیضایی

دبیر اجرایی: دکتر منصور غفاری مقدم

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

سال ۹۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۴-۳شهریور۹۸

دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۸-۶شهریور۹۸

دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

تابستان ۹۸

دانشگاه سمنان

دکتر علیرضا اصغری

چهارمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

سال ۹۸

دانشگاه ارومیه

----

بیست و هفتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

سال ۹۸

دانشگاه ارومیه

دکتر نادر نوروزی پسیان

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

سال ۹۸

دانشگاه اصفهان

----

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

سال ۹۸

دانشگاه صنعتی شاهرود

----

بیست و یکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

سال ۹۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

----

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

سال ۹۹

دانشگاه خوارزمی

----

بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

سال ۹۹

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

----

بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

سال ۹۹

دانشگاه ایلام

----

بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

سال ۹۹

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

----

بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

سال ۹۹

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

----

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

سال ۱۴۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

----

بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

سال ۱۴۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

----

ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

سال ۱۴۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

----

چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

سال ۱۴۰۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

----

سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

سال ۱۴۰۱

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

----

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نظر شما چیست ؟